Välkommen till Kurs & konferens

Kurser & Konferenser

Regionförbundet arrangerar utbildningar för anställda och förtroendevalda i länets kommuner och landstinget. Även övriga intresserade är välkomna att delta i våra arrangemang. Vi anordnar även temadagar samt konferenser i samarbete med er.

Välkommen att kontakta oss för mer information: zol@regionjamtland.se

2012-02-06

Gitte Moe 063-146556

 

 

 

 

 

 

Följ oss på Facebook