Anmälan

Att våga se med barns ögon - Duga som man är- Om barns självkänsla och vuxnas ledarskap

Beskrivning:

En dag med två populära föreläsare!

Att våga se med barnens ögon

"Jag hoppas ni kan bevara en del av mig i era hjärtan, så att ni verkligen vågar se och göra något när ni ser ett barn som far illa. På så vis kan fler barn få en någorlunda god uppväxt. Och till alla er som vågar se: Ni är räddande änglar, det är ni som gör att de utsatta barnen orkar vidare. Våga se med barnens ögon".

Duga som man är - Om barns självkänsla och vuxnas ledarskap 

I decennier har debatten om hur man bäst fostrar barn pendlat mellan fri  och auktoritär fostran. Men finns det ett tredje alternativ? Hur ser det i så fall ut?

Beteendevetaren Petra Krantz Lindgren vill lyfta fram ett förhållningssätt till barn som inte utgår från förenklade metoder utan från värderingar som likvärdighet, integritet, empati och ärlighet.

Föreläsningens innehåll

Målbild. Vad vill vi skall känneteckna relationerna mellan vuxna och barn?

"Jag är värdefull och viktig. Precis som alla andra". Om självkänsla och varför det är så viktigt.

Relationer där självkänslan får näring - några grundläggande principer.

  • Ömsesidig respekt
  • Intresse och nyfikenhet
  • Förstå barnets behov
  • Sätta gränser med respekt
  • Lyssna för att förstå

Tid och plats: 17 april 2018 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen. Om du inte har erhållit bekräftelse en vecka före kursstart, vänligen kontakta kurs & konferens.

Anmälan senast: 16 mars 2018 och är därefter bindande

Kostnad: 1810 kr exklusive moms, vid 60 anmälda blir priset 950 kr/deltagare, vid 100 anmälda blir priset 710 kr/deltagare, vid 150 anmälda blir priset 500/deltagare.

Upplysningar: Gitte Moe, 063-14 65 56, Lotta Stenberg, 063-14 65 89 eller zol@regionjh.se

Vi beklagar, registrering för detta evenemang är nu stängd.

Vänligen Kontakta oss om du vill veta om det finns några platser kvar.