Suicidpreventivt arbete Jämtlands län – En dag om hopp och möjligheter!

12 november, 2018 – 12 november, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Var sjätte timme tar en människa livet av sig i Sverige. Varje dag. Året om. Tio gånger fler gör ett suicidförsök och ytterligare tio gånger fler överväger att ta sitt liv.

Självmord går att förhindra och med gemensamma krafter kan vi göra det!

Den 12 november 2018 arrangeras för andra året en konferens med syfte att stärka det suicidpreventiva arbetet i Jämtlands län. Den första konferensen gick av stapeln i mars 2017 och hade ca 400 deltagare. Vi vill under årets konferens visa att vi tack vare gemensamma ansträngningar redan kommit en bit på väg, men att det fortfarande finns mycket kvar att göra.  Läs mer

Utvecklingsprogram för Elevhälsans medicinskt ledningsansvariga

21 november, 2018 – 22 november, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Ett utvecklingsprogram bestående av fyra dagar uppdelat på två tillfällen enligt nedan:

21-22 november 2018

Del 1, Vårdgivarens uppdrag, roller och ledningssystem

 • Nationella kvalitets- och säkerhetsuppdraget
 • Roller och ansvar samt gråzoner
 • Ledningssystemet
 • SMART mål och processtyrning
 • PDCA och LEAN
 • Förbättringsteam
 • Processinriktat förbättringsarbete
 • Årshjul
 • Din ledarstil

22-23 januari 2019

Del 2, Systematiskt patientsäkerhetsarbete, egenkontroll och patientsäkerhetsberättelse

 • Nationella kontrolluppdraget
 • Struktur-, process- och resultatmått
 • Roller och ansvar
 • Risk- och händelseanalys
 • Klagomålshantering
 • Lex Maria
 • Egenkontrollplan
 • PSB
 • Din konfliktstil

Tid och plats: 21-22 november 2018 samt 22-23 januari 2019 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen. Om du inte har erhållit bekräftelse en vecka före kursstart, vänligen kontakta kurs & konferens.

Anmälan senast: 12 oktober och är därefter bindande

Kostnad: 14670 kr exkl. moms. Vid 20 anmälda blir priset 11125 kr exkl. moms. Vid 25 anmälda blir priset 9000 kr exkl. moms.

Max antal: 25 deltagare

Upplysningar: Gitte Moe, 063-14 65 56, Lotta Stenberg, 063-14 65 89 eller zol@regionjh.se

Registrera

Projektledarutbildning

6 december, 2018 – 7 december, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Målsättning: Efter utbildningen skall deltagarna fått en ökad kunskap och förståelse gällande:

– Att leda ett projekt vad avser planering, genomförande och uppföljning utifrån grundläggande projektmetodik.

– Att utöva ledning och ledarskap i projektledarrollen.

Utbildare: Rolf Björklund, Diroind Ledarskap.

Läs mer