Motiverande samtal (MI) – grundkurs. För personal inom Socialtjänsten, vård- och omsorg samt elevhälsan.

23 oktober, 2018 – 24 oktober, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Motiverande samtal, MI, är en metod som passar i alla sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta med en person. MI engagerar personen i samtalen samt främjar motivation till förändring. MI har många användningsområden inom socialtjänsten, exempelvis vid: myndighetsutövning, samtal om beteendeförändringar, samtal för att motivera till behandling/rehabilitering/studier, i vardagsnära möten med brukare/klienter/elever, nätverksträffar etc.

Läs mer

Rätt att leka

17 oktober, 2018 – 17 oktober, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Anna och Maggie berättar om sin bok Rätt att leka och redogör för de olika sätt de arbetar med lek på förskola, skola och hemma. Alla barn har rätt att lära sig leka, även barn med kognitiva funktionsnedsättningar. För att göra det möjligt krävs kunskap både om funktionsnedsättningen och betydelsen av lek för barns utveckling. Föreläsningen tar upp autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt lek ur ett teoretiskt  och praktiskt perspektiv.

Pedagoger kommer att få ett smakprov på hur man kan arbeta med samspel, delaktighet och inkludering på förskolan, föräldrar och andra anhöriga får tips på hur man kan kicka igång till lek hemma.

Maggie Dillner är pedagog och handledare. Maggie har lång erfarenhet av barn som har särskilt svårt med socialt samspel och lek. Hon arbetar som specialpedagog i en stadsdel i Stockholm samt driver verksamheten Speciella tillsammans med Anna.

Anna Löfgren är förälder till ett barn med autismspektrumtillstånd. Anna och Maggie har tillsammans skrivit boken ”Rätt att leka – hur barn med autism kan erövra leken hemma, i förskolan och i skolan.

Anna och Maggie arbetar just nu till största del med så kallade Speciella lekgrupper. Det är en metod där man arbetar med bland annat lek, samspel och kommunikation på förskolan. I en Speciell lekgrupp ingår alltid ett barn (nybörjarlekaren) med utmaningar inom lek och samspel samt fyra andra barn (dragarbarnen) som är roade av kompetenta till lek.

I olika projekt runt om i landet utbildar Anna och Maggie handledare att utbilda, föreläsa och handleda personal i Speciella lekgrupper.

Tid och plats: 17 oktober 2018 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 14 september  och är därefter bindande

Kostnad: 1865 kr exklusive moms. Vid 20 anmälda blir priset 1410 kr. Vid 30 anmälda blir priset 960 kr, vid 40 anmälda blir priset 735 kr/deltagare.

Kaffe för- och eftermiddag ingår.

Upplysningar: Gitte Moe, 063-14 65 56, Lotta Stenberg, 063-14 65 89 eller zol@regionjh.se

Registrera

Motiverande samtal (MI) – grundkurs – För personal inom Socialtjänsten, vård- och omsorg samt elevhälsan OBS! Hösten 2018

30 augusti, 2018 – 31 augusti, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Motiverande samtal, MI, är en metod som passar i alla sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta med en person. MI engagerar personen i samtalen samt främjar motivation till förändring. MI har många användningsområden inom socialtjänsten, exempelvis vid: myndighetsutövning, samtal om beteendeförändringar, samtal för att motivera till behandling/rehabilitering/studier, i vardagsnära möten med brukare/klienter/elever, nätverksträffar etc.  Läs mer

Beröring i vård- och omsorg – Taktil Stimulering

3 september, 2018 – 3 september, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Beröringens betydelse för människan –  i olika åldrar

Beröringens betydelse för välbefinnandet, kommunikationen, smärtlindring, mag-tarmfunktionen

Huden och dess betydelse för vår hälsa och liv

Våra sinnen – Taktila sinnet – känselsinnet

Beröringens effekter och vad det gör i ditt arbete med människor

Beröringskänslighet

Etik – förhållningssätt – bemötande i olika situationer

Praktiska övningar att använda i arbete med människor.

Läs mer

Jag är inte pappa till en skitunge, jag är pappa till Stålmannen

10 april, 2018 – 10 april, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Fredrik berättar om sitt liv i en annorlunda familjesituation som pappa till en son med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, som Tourette-, Aspergers syndrom och ADHD. Föreläsningen har fått namnet ”Jag är inte pappa till en skitunge, jag är pappa till Stålmannen”.

Föreläsningen är unik, då den belyser en vanlig problematik både från ett perspektiv inifrån och utifrån samt med helikopterperspektiv.

Det Fredrik Westin belyser i sin föreläsning, är ingen enkel resa längs med E4:an. Det är en snårig väg genom byråkratins irrvägar som rör och berör, förskola, skola och socialtjänst. Allt berättat med stor ödmjukhet. Det finns många erfarenheter och lärdomar att ta till sig inom socialvård, förskola och skola, liksom som medmänniska.

Läs mer