Utvecklingsprogram för Elevhälsans medicinskt ledningsansvariga

21 november, 2018 – 22 november, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Ett utvecklingsprogram bestående av fyra dagar uppdelat på två tillfällen enligt nedan:

21-22 november 2018

Del 1, Vårdgivarens uppdrag, roller och ledningssystem

 • Nationella kvalitets- och säkerhetsuppdraget
 • Roller och ansvar samt gråzoner
 • Ledningssystemet
 • SMART mål och processtyrning
 • PDCA och LEAN
 • Förbättringsteam
 • Processinriktat förbättringsarbete
 • Årshjul
 • Din ledarstil

22-23 januari 2019

Del 2, Systematiskt patientsäkerhetsarbete, egenkontroll och patientsäkerhetsberättelse

 • Nationella kontrolluppdraget
 • Struktur-, process- och resultatmått
 • Roller och ansvar
 • Risk- och händelseanalys
 • Klagomålshantering
 • Lex Maria
 • Egenkontrollplan
 • PSB
 • Din konfliktstil

Tid och plats: 21-22 november 2018 samt 22-23 januari 2019 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen. Om du inte har erhållit bekräftelse en vecka före kursstart, vänligen kontakta kurs & konferens.

Anmälan senast: 12 oktober och är därefter bindande

Kostnad: 14670 kr exkl. moms. Vid 20 anmälda blir priset 11125 kr exkl. moms. Vid 25 anmälda blir priset 9000 kr exkl. moms.

Max antal: 25 deltagare

Upplysningar: Gitte Moe, 063-14 65 56, Lotta Stenberg, 063-14 65 89 eller zol@regionjh.se

Registrera

Kreativ integration

3 september, 2018 – 3 september, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

OBS! Kort anmälningstid, begränsat antal platser.

Mustafa Panshiri är polisen från Afghanistan som blivit kringresande i integration i över 160 kommuner och som trummar in budskapet: Tala om värderingskrockar!

Jag heter Mustafa Panshiri och har tidigare arbetat som polis i Linköping. År 2015 tog Sverige emot 163 000 flyktingar varav 35 000 var ensamkommande ungdomar. En stor majoritet av dessa ungdomar var från Afghanistan och jag var vid den tidpunkten en av de få poliserna i Sverige med afghanskt ursprung. Jag bestämde mig för att resa land och rike runt och träffa dessa ungdomar och berätta om vad det innebär att leva i sekulärt och demokratiskt samhälle som Sverige. Läs mer

”Vi måste våga se med barns ögon” ”Ett barns utsatthet och att överleva och få ett gott liv”

8 oktober, 2018 – 8 oktober, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Välkommen till en föreläsning med Lisbeth Pipping. Hon fick vara mamma åt sin egen mamma redan vid 6 års ålder och hon var ständigt rädd. – Det är ett under att vi inte dog, säger Lisbeth Pipping, dotter till en utvecklingsstörd förälder. Lisbeths mamma hade en lindrig utvecklingsstörning. Lägg till en pappa som var alkoholist och som försvann ur familjens liv när Lisbeth bara var sex år.  Och resultatet blev tre små barn som levde i ett helvete i Göteborgsförorten. Storasyster Lisbeth tog det största ansvaret, både för syskonen och hemmet, men fick ändå ofta stryk om hon inte gjorde exakt som mamma sagt. Samtidigt blev Lisbeth svårt mobbad i skolan. Smeknamnet ”Lösset” följde den smutsiga lilla flickan ända upp i högstadiet. Läs mer

Motiverande samtal (MI) – grundkurs. För personal inom Socialtjänsten, vård- och omsorg samt elevhälsan.

23 oktober, 2018 – 24 oktober, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Motiverande samtal, MI, är en metod som passar i alla sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta med en person. MI engagerar personen i samtalen samt främjar motivation till förändring. MI har många användningsområden inom socialtjänsten, exempelvis vid: myndighetsutövning, samtal om beteendeförändringar, samtal för att motivera till behandling/rehabilitering/studier, i vardagsnära möten med brukare/klienter/elever, nätverksträffar etc.

Läs mer

Rätt att leka

17 oktober, 2018 – 17 oktober, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Anna och Maggie berättar om sin bok Rätt att leka och redogör för de olika sätt de arbetar med lek på förskola, skola och hemma. Alla barn har rätt att lära sig leka, även barn med kognitiva funktionsnedsättningar. För att göra det möjligt krävs kunskap både om funktionsnedsättningen och betydelsen av lek för barns utveckling. Föreläsningen tar upp autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt lek ur ett teoretiskt  och praktiskt perspektiv.

Pedagoger kommer att få ett smakprov på hur man kan arbeta med samspel, delaktighet och inkludering på förskolan, föräldrar och andra anhöriga får tips på hur man kan kicka igång till lek hemma.

Maggie Dillner är pedagog och handledare. Maggie har lång erfarenhet av barn som har särskilt svårt med socialt samspel och lek. Hon arbetar som specialpedagog i en stadsdel i Stockholm samt driver verksamheten Speciella tillsammans med Anna.

Anna Löfgren är förälder till ett barn med autismspektrumtillstånd. Anna och Maggie har tillsammans skrivit boken ”Rätt att leka – hur barn med autism kan erövra leken hemma, i förskolan och i skolan.

Anna och Maggie arbetar just nu till största del med så kallade Speciella lekgrupper. Det är en metod där man arbetar med bland annat lek, samspel och kommunikation på förskolan. I en Speciell lekgrupp ingår alltid ett barn (nybörjarlekaren) med utmaningar inom lek och samspel samt fyra andra barn (dragarbarnen) som är roade av kompetenta till lek.

I olika projekt runt om i landet utbildar Anna och Maggie handledare att utbilda, föreläsa och handleda personal i Speciella lekgrupper.

Tid och plats: 17 oktober 2018 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen. Om du inte har erhållit bekräftelse en vecka före kursstart, vänligen kontakta kurs & konferens.

Anmälan senast: 14 september  och är därefter bindande

Kostnad: 1865 kr exklusive moms. Vid 20 anmälda blir priset 1410 kr. Vid 30 anmälda blir priset 960 kr, vid 40 anmälda blir priset 735 kr/deltagare.

Kaffe för- och eftermiddag ingår.

Upplysningar: Gitte Moe, 063-14 65 56, Lotta Stenberg, 063-14 65 89 eller zol@regionjh.se

Registrera

Motiverande samtal (MI) – grundkurs – För personal inom Socialtjänsten, vård- och omsorg samt elevhälsan OBS! Hösten 2018

30 augusti, 2018 – 31 augusti, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Motiverande samtal, MI, är en metod som passar i alla sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta med en person. MI engagerar personen i samtalen samt främjar motivation till förändring. MI har många användningsområden inom socialtjänsten, exempelvis vid: myndighetsutövning, samtal om beteendeförändringar, samtal för att motivera till behandling/rehabilitering/studier, i vardagsnära möten med brukare/klienter/elever, nätverksträffar etc.  Läs mer

Beröring i vård- och omsorg – Taktil Stimulering

3 september, 2018 – 3 september, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Beröringens betydelse för människan –  i olika åldrar

Beröringens betydelse för välbefinnandet, kommunikationen, smärtlindring, mag-tarmfunktionen

Huden och dess betydelse för vår hälsa och liv

Våra sinnen – Taktila sinnet – känselsinnet

Beröringens effekter och vad det gör i ditt arbete med människor

Beröringskänslighet

Etik – förhållningssätt – bemötande i olika situationer

Praktiska övningar att använda i arbete med människor.

Läs mer