Utvecklingsprogram för Elevhälsans medicinskt ledningsansvariga

21 november, 2018 – 22 november, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Ett utvecklingsprogram bestående av fyra dagar uppdelat på två tillfällen enligt nedan:

21-22 november 2018

Del 1, Vårdgivarens uppdrag, roller och ledningssystem

 • Nationella kvalitets- och säkerhetsuppdraget
 • Roller och ansvar samt gråzoner
 • Ledningssystemet
 • SMART mål och processtyrning
 • PDCA och LEAN
 • Förbättringsteam
 • Processinriktat förbättringsarbete
 • Årshjul
 • Din ledarstil

22-23 januari 2019

Del 2, Systematiskt patientsäkerhetsarbete, egenkontroll och patientsäkerhetsberättelse

 • Nationella kontrolluppdraget
 • Struktur-, process- och resultatmått
 • Roller och ansvar
 • Risk- och händelseanalys
 • Klagomålshantering
 • Lex Maria
 • Egenkontrollplan
 • PSB
 • Din konfliktstil

Tid och plats: 21-22 november 2018 samt 22-23 januari 2019 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen. Om du inte har erhållit bekräftelse en vecka före kursstart, vänligen kontakta kurs & konferens.

Anmälan senast: 12 oktober och är därefter bindande

Kostnad: 14670 kr exkl. moms. Vid 20 anmälda blir priset 11125 kr exkl. moms. Vid 25 anmälda blir priset 9000 kr exkl. moms.

Max antal: 25 deltagare

Upplysningar: Gitte Moe, 063-14 65 56, Lotta Stenberg, 063-14 65 89 eller zol@regionjh.se

Registrera