Motiverande samtal (MI) – grundkurs. För personal inom Socialtjänsten, vård- och omsorg samt elevhälsan.

23 oktober, 2018 – 24 oktober, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Motiverande samtal, MI, är en metod som passar i alla sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta med en person. MI engagerar personen i samtalen samt främjar motivation till förändring. MI har många användningsområden inom socialtjänsten, exempelvis vid: myndighetsutövning, samtal om beteendeförändringar, samtal för att motivera till behandling/rehabilitering/studier, i vardagsnära möten med brukare/klienter/elever, nätverksträffar etc.

Läs mer

Rätt att leka

17 oktober, 2018 – 17 oktober, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Anna och Maggie berättar om sin bok Rätt att leka och redogör för de olika sätt de arbetar med lek på förskola, skola och hemma. Alla barn har rätt att lära sig leka, även barn med kognitiva funktionsnedsättningar. För att göra det möjligt krävs kunskap både om funktionsnedsättningen och betydelsen av lek för barns utveckling. Föreläsningen tar upp autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt lek ur ett teoretiskt  och praktiskt perspektiv.

Pedagoger kommer att få ett smakprov på hur man kan arbeta med samspel, delaktighet och inkludering på förskolan, föräldrar och andra anhöriga får tips på hur man kan kicka igång till lek hemma.

Maggie Dillner är pedagog och handledare. Maggie har lång erfarenhet av barn som har särskilt svårt med socialt samspel och lek. Hon arbetar som specialpedagog i en stadsdel i Stockholm samt driver verksamheten Speciella tillsammans med Anna.

Anna Löfgren är förälder till ett barn med autismspektrumtillstånd. Anna och Maggie har tillsammans skrivit boken ”Rätt att leka – hur barn med autism kan erövra leken hemma, i förskolan och i skolan.

Anna och Maggie arbetar just nu till största del med så kallade Speciella lekgrupper. Det är en metod där man arbetar med bland annat lek, samspel och kommunikation på förskolan. I en Speciell lekgrupp ingår alltid ett barn (nybörjarlekaren) med utmaningar inom lek och samspel samt fyra andra barn (dragarbarnen) som är roade av kompetenta till lek.

I olika projekt runt om i landet utbildar Anna och Maggie handledare att utbilda, föreläsa och handleda personal i Speciella lekgrupper.

Tid och plats: 17 oktober 2018 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 14 september  och är därefter bindande

Kostnad: 1865 kr exklusive moms. Vid 20 anmälda blir priset 1410 kr. Vid 30 anmälda blir priset 960 kr, vid 40 anmälda blir priset 735 kr/deltagare.

Kaffe för- och eftermiddag ingår.

Upplysningar: Gitte Moe, 063-14 65 56, Lotta Stenberg, 063-14 65 89 eller zol@regionjh.se

Registrera

Motiverande samtal (MI) – grundkurs – För personal inom Socialtjänsten, vård- och omsorg samt elevhälsan OBS! Hösten 2018

30 augusti, 2018 – 31 augusti, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Motiverande samtal, MI, är en metod som passar i alla sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta med en person. MI engagerar personen i samtalen samt främjar motivation till förändring. MI har många användningsområden inom socialtjänsten, exempelvis vid: myndighetsutövning, samtal om beteendeförändringar, samtal för att motivera till behandling/rehabilitering/studier, i vardagsnära möten med brukare/klienter/elever, nätverksträffar etc.  Läs mer

Personlig assistans

22 oktober, 2018 – 22 oktober, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Personlig assistans är i ständig utveckling. Så snart vissa frågor besvarats genom praxis uppstår nya. För en kommun är det viktigt att känna till hur praxis har utvecklats. Det är också viktigt att känna till hur ännu inte besvarade spörsmål inom personlig assistans lämpligen bör hanteras. Utöver de särskilda programpunkterna kommer stort utrymme att ägnas åt deltagarnas egna frågor. Svaren på dessa frågor kommer att vävas in i programpunkter så att vi hinner gå igenom allt.  Läs mer

Samarbetssamtal – Hur gör man?

13 juni, 2018 – 15 juni, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

En tre dagars grundkurs i att leda samarbetssamtal.

Ur kursinnehållet: 

 • Vad säger lagen?
 • Olika typer av samarbetssamtal och familjemedling
 • Olika skolor inom familjemedling
 • Hur gör man i praktiken?
 • Inledande enskilda samtal
 • Hur screenar man för våld och hot?
 • Första gemensamma samtalet
 • Samtalsledarens roll
 • Förhållningssätt och bemötande
 • Opartiskhet och neutralitet
 • Hur är man empatisk men opartisk samtidigt?
 • Hur hantera ”historien” – Vad behöver vi veta?
 • Samtalsprocessen
 • En eller två samtalsledare?
 • Hur ska en samtalsledare vara?
 • Gemensamma och/eller enskilda samtal?
 • Barnsamtal – hur gör man?
 • Utvidgade samarbetssamtal
 • Ekonomi, underhåll, m.m.
 • Samarbetssamtal med invandrare
 • Samarbetssamtal med tolk
 • Kulturkompetens
 • Hur hanterar man låsningar, maktobalans och högkonflikt?
 • Vad är konflikt och försoning?
 • Överenskommelser och avtal
 • Avslutning
 • Uppföljning

Under kursdagarna blandas föreläsningar med Gruppdiskussioner, videos och rollspel.

Läs mer

Psykisk ohälsa hos äldre, eftermiddag

29 maj, 2018 – 29 maj, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Varför är det viktigt att uppmärksamma äldres psykiska hälsa/ohälsa?

Vem och vad är det vi menar med äldre och psykisk ohälsa?

 • Att drabbas i samband med åldrandet – depression och ångest
 • Att ha levt länge med psykisk ohälsa – psykos, bipolär sjukdom
 • Att leva med en demenssjukdom och psykisk ohälsa
 • Att ha upplevt krig, tortyr och förföljelse och åldras

Livsnöjdhet eller livsleda – om att inte vilja leva

Hur kan vi uppmärksamma äldre personers psykiska ohälsa och möta de behov som uppstår? I det ingår även hur vi kan förebygga psykisk ohälsa

Målgrupp: Personal inom vård- och omsorg

Föreläsare: Susanne Rolfner Suvanto

Tid och plats:  29 maj 2018, 13.00-15.30 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 27 april 2018

Kostnad: Föreläsningen är gratis. Fika ingår

Upplysningar: Gitte Moe, 063-14 65 56, Lotta Stenberg 063 – 14 65 89 eller zol@regionjamtland.se

Registrera

Psykisk ohälsa hos äldre, förmiddag

29 maj, 2018 – 29 maj, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Dagen kommer att innehålla:

Varför är det viktigt att uppmärksamma äldres psykiska hälsa/ohälsa?

Vem och vad är det vi menar med äldre och psykisk ohälsa?

 • Att drabbas i samband med åldrandet – depression och ångest
 • Att ha levt länge med psykisk ohälsa – psykos, bipolär sjukdom
 • Att leva med en demenssjukdom och psykisk ohälsa
 • Att ha upplevt krig, tortyr och förföljelse och åldras

Livsnöjdhet eller livsleda – om att inte vilja leva

Hur kan vi uppmärksamma äldre personers psykiska ohälsa och möta de behov som uppstår? I det ingår även hur vi kan förebygga psykisk ohälsa

Målgrupp: Personal inom vård- och omsorg

Föreläsare: Susanne Rolfner Suvanto

Tid och plats:  29 maj 2018, kl 9.30 – 12.00 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 27 april 2018

Kostnad: Föreläsningen är gratis. Fika ingår

Upplysningar: Gitte Moe, 063-14 65 56, Lotta Stenberg 063 – 14 65 89 eller zol@regionjamtland.se

 

Registrera

Motiverande samtal (MI) – grundkurs FULLT

30 maj, 2018 – 31 maj, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Motiverande samtal, MI, är en metod som passar i alla sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta med en person. MI engagerar personen i samtalen samt främjar motivation till förändring. MI har många användningsområden inom socialtjänsten, exempelvis vid: myndighetsutövning, samtal om beteendeförändringar, samtal för att motivera till behandling/rehabilitering/studier, i vardagsnära möten med brukare/klienter/elever, nätverksträffar etc.

 Målgrupp: personal inom socialtjänsten, vård och omsorg samt elevhälsan

Kursledare

Karolina Edler, PeakVision

Karolina är socionom och grundutbildad KBT-terapeut (steg 1) med vidareutbildningar i MI och kognitiv och beteendeinriktad coaching. Hon är medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) och arbetar som konsult, MI-utbildare, MI-handledare och coach. Karolina utbildar personal inom socialtjänsten, skolan, äldreomsorgen, hälso- och sjukvården samt tränare inom idrotten. Författare (red) till boken Motiverande samtal –handbok för coacher och tränare inom idrotten (2015) samt boken Motiverad till träning med MI som metod (2017).

Läs mer

Beröring i vård- och omsorg – Taktil Stimulering

3 september, 2018 – 3 september, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Beröringens betydelse för människan –  i olika åldrar

Beröringens betydelse för välbefinnandet, kommunikationen, smärtlindring, mag-tarmfunktionen

Huden och dess betydelse för vår hälsa och liv

Våra sinnen – Taktila sinnet – känselsinnet

Beröringens effekter och vad det gör i ditt arbete med människor

Beröringskänslighet

Etik – förhållningssätt – bemötande i olika situationer

Praktiska övningar att använda i arbete med människor.

Läs mer

Jag är inte pappa till en skitunge, jag är pappa till Stålmannen

10 april, 2018 – 10 april, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Fredrik berättar om sitt liv i en annorlunda familjesituation som pappa till en son med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, som Tourette-, Aspergers syndrom och ADHD. Föreläsningen har fått namnet ”Jag är inte pappa till en skitunge, jag är pappa till Stålmannen”.

Föreläsningen är unik, då den belyser en vanlig problematik både från ett perspektiv inifrån och utifrån samt med helikopterperspektiv.

Det Fredrik Westin belyser i sin föreläsning, är ingen enkel resa längs med E4:an. Det är en snårig väg genom byråkratins irrvägar som rör och berör, förskola, skola och socialtjänst. Allt berättat med stor ödmjukhet. Det finns många erfarenheter och lärdomar att ta till sig inom socialvård, förskola och skola, liksom som medmänniska.

Läs mer