Psykisk ohälsa hos äldre, eftermiddag

29 maj, 2018 – 29 maj, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Varför är det viktigt att uppmärksamma äldres psykiska hälsa/ohälsa?

Vem och vad är det vi menar med äldre och psykisk ohälsa?

 • Att drabbas i samband med åldrandet – depression och ångest
 • Att ha levt länge med psykisk ohälsa – psykos, bipolär sjukdom
 • Att leva med en demenssjukdom och psykisk ohälsa
 • Att ha upplevt krig, tortyr och förföljelse och åldras

Livsnöjdhet eller livsleda – om att inte vilja leva

Hur kan vi uppmärksamma äldre personers psykiska ohälsa och möta de behov som uppstår? I det ingår även hur vi kan förebygga psykisk ohälsa

Målgrupp: Personal inom vård- och omsorg

Föreläsare: Susanne Rolfner Suvanto

Tid och plats:  29 maj 2018, 13.00-15.30 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 27 april 2018

Kostnad: Föreläsningen är gratis. Fika ingår

Upplysningar: Gitte Moe, 063-14 65 56, Lotta Stenberg 063 – 14 65 89 eller zol@regionjamtland.se

Registrera

Psykisk ohälsa hos äldre, förmiddag

29 maj, 2018 – 29 maj, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Dagen kommer att innehålla:

Varför är det viktigt att uppmärksamma äldres psykiska hälsa/ohälsa?

Vem och vad är det vi menar med äldre och psykisk ohälsa?

 • Att drabbas i samband med åldrandet – depression och ångest
 • Att ha levt länge med psykisk ohälsa – psykos, bipolär sjukdom
 • Att leva med en demenssjukdom och psykisk ohälsa
 • Att ha upplevt krig, tortyr och förföljelse och åldras

Livsnöjdhet eller livsleda – om att inte vilja leva

Hur kan vi uppmärksamma äldre personers psykiska ohälsa och möta de behov som uppstår? I det ingår även hur vi kan förebygga psykisk ohälsa

Målgrupp: Personal inom vård- och omsorg

Föreläsare: Susanne Rolfner Suvanto

Tid och plats:  29 maj 2018 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 27 april 2018

Kostnad: Föreläsningen är gratis. Fika ingår

Upplysningar: Gitte Moe, 063-14 65 56, Lotta Stenberg 063 – 14 65 89 eller zol@regionjamtland.se

 

Registrera

Motiverande samtal (MI) – grundkurs

30 maj, 2018 – 31 maj, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Motiverande samtal, MI, är en metod som passar i alla sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta med en person. MI engagerar personen i samtalen samt främjar motivation till förändring. MI har många användningsområden inom socialtjänsten, exempelvis vid: myndighetsutövning, samtal om beteendeförändringar, samtal för att motivera till behandling/rehabilitering/studier, i vardagsnära möten med brukare/klienter/elever, nätverksträffar etc.

 Målgrupp: personal inom socialtjänsten, vård och omsorg samt elevhälsan

Kursledare

Karolina Edler, PeakVision

Karolina är socionom och grundutbildad KBT-terapeut (steg 1) med vidareutbildningar i MI och kognitiv och beteendeinriktad coaching. Hon är medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) och arbetar som konsult, MI-utbildare, MI-handledare och coach. Karolina utbildar personal inom socialtjänsten, skolan, äldreomsorgen, hälso- och sjukvården samt tränare inom idrotten. Författare (red) till boken Motiverande samtal –handbok för coacher och tränare inom idrotten (2015) samt boken Motiverad till träning med MI som metod (2017).

Läs mer

Beröring i vård- och omsorg – Taktil Stimulering

21 mars, 2018 – 21 mars, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Beröringens betydelse för människan –  i olika åldrar

Beröringens betydelse för välbefinnandet, kommunikationen, smärtlindring, mag-tarmfunktionen

Huden och dess betydelse för vår hälsa och liv

Våra sinnen – Taktila sinnet – känselsinnet

Beröringens effekter och vad det gör i ditt arbete med människor

Beröringskänslighet

Etik – förhållningssätt – bemötande i olika situationer

Praktiska övningar att använda i arbete med människor.

Läs mer

Jag är inte pappa till en skitunge, jag är pappa till Stålmannen

10 april, 2018 – 10 april, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Fredrik berättar om sitt liv i en annorlunda familjesituation som pappa till en son med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, som Tourette-, Aspergers syndrom och ADHD. Föreläsningen har fått namnet ”Jag är inte pappa till en skitunge, jag är pappa till Stålmannen”.

Föreläsningen är unik, då den belyser en vanlig problematik både från ett perspektiv inifrån och utifrån samt med helikopterperspektiv.

Det Fredrik Westin belyser i sin föreläsning, är ingen enkel resa längs med E4:an. Det är en snårig väg genom byråkratins irrvägar som rör och berör, förskola, skola och socialtjänst. Allt berättat med stor ödmjukhet. Det finns många erfarenheter och lärdomar att ta till sig inom socialvård, förskola och skola, liksom som medmänniska.

Läs mer

Samtal med barn

26 februari, 2018 – 27 februari, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Utbildningstillfälle 1, 26 – 27 februari 2018

Dag 1 och 2

 • Grundläggande teoretiska perspektiv som grund för samtal med barn
 • Samtalets olika syfte- förutsättningar och metodik
 • Närvarande förutsättningar vid samtal med barn- faktorer som påverkar samtalet
 • Omsorgstriaden
 • Triangulerande samtal – samtal där förälder/omsorgsperson och barn deltar
 • Principer för utvecklingsstödjande dialogen
 • Samtalsmetodik

Läs mer

Grundkurs i Signs of Safety, OBS! Fullt, men du kan maila in till oss och ställa dig på en reservlista.

27 mars, 2018 – 28 mars, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Under den senaste tiden har socialtjänstens arbete med barn och unga som far illa uppmärksammats i media på olika sätt. Det har pratats mycket om den höga arbetsbelastningen och svårigheterna att göra rättssäkra bedömningar på kort tid. Det skrivs om att det behövs tydliga rutiner och riktlinjer. Men utöver föreskrifter, rutiner och checklistor behöver de som arbetar inom socialtjänsten med utsatta barn skapa förutsättningar för ett bra samarbete med familjerna och deras nätverk.  Läs mer

Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem

14 mars, 2018 – 14 mars, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Placerade barn är en särskilt utsatt grupp som samhället har åtagit sig att skydda och stödja. Socialnämndens ansvar för de placerade barnen har skärpts de senaste åren, och det är av stor vikt att lagar och föreskrifter efterlevs för att säkra att barnen får trygg och säker vård. Syftet med denna kursdag är att ge en grundlig genomgång av regelverket för socialtjänstens arbete med placeringar, och underlätta tillämpningen i praktiken. Rubriken för dagen är barn och unga i familjehem, men merparten av innehållet är relevant även vid placering i HVB. Läs mer